اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399


اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و  کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 08/06/1399  لغایت  ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 15/06/1399 به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش  اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  29/06/1399

اداره آموزش  و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی