اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه درخصوص زمان ارزشیابی اساتید درنیمسال دوم 95-94

اطلاعیه درخصوص زمان ارزشیابی اساتید درنیمسال دوم 95-94


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: زمان ارزشیابی  اساتید در نیمسال دوم 95-94 از روزشنبه مورخ 1395/2/18 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1395/2/29 می باشد و کلیه دانشجویان ملزم به انجام ارزشیابی درتاریخ های فوق الذکرهستند. شایان ذکراست عدم انجام ارزشیابی منجربه عدم انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال بعد می گردد و تاریخ های فوق غیرقابل تمدید می باشند.