آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه در خصوص تاثیر معدل بر وام صندوق رفاه

اطلاعیه در خصوص تاثیر معدل بر وام صندوق رفاه


به اطلاع می رساند سیستم صندوق رفاه دانشجویان معدل 2 نیمسال قبل دانشجو را جهت محاسبه وام در نظر می گیرد. بنابراین دانشجویانی که در 2 نیمسال قبل مشروط باشند وام آنها نصف می شود.