آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که موفق به شرکت در پایش سلامت دانشجویان نشده اند

اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که موفق به شرکت در پایش سلامت دانشجویان نشده اند


بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-93که براساس تاریخ اعلام شده از تاریخ 29/6/93 لغایت 3/7/93 موفق به شرکت در پایش سلامت دانشجویان نشده اند،  می توانند درآخرین هفته پایش سلامت از تاریخ 5/7/93  لغایت 9/7/93 (روزهای زوج خانم ها و روزهای فرد آقایان) از ساعت 8 الی12و یا 13 الی 15 (پنجشنبه 8 الی 11) به محل باشگاه دانشجویان خیابان 16 آذر مراجعه نموده و با انجام مراحل پایش کارنامه سلامت خود را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است شرکت در پایش سلامت اجباری بوده و دانشجویانی که در پایش شرکت ننموده اند از ثبت نام آنها در ترم دوم ممانعت بعمل خواهد آمد.