نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه روابط بین الملل دانشکده محیط زیست-جدید: WSEN 2015- شبکه جهانی دانشجویی محیط زیست.

اطلاعیه روابط بین الملل دانشکده محیط زیست-جدید: WSEN 2015- شبکه جهانی دانشجویی محیط زیست.


به اطلاع میرساند شبکه جهانی دانشجویی محیط زیست- WORLD STUDENTS ENVIRONMENTAL NETWORK- دونفر دانشجوی فعال محیط زیستی ازدانشگاه تهران -با تجربه و کارهای شاخص در زمینه پایداری را از طریق گزینش سوابق پژوهشی علمی و تجارب در زمینه توسعه پایدار را به شرکت در اجلاس 2015 خود در استرالیا دعوت میکند.

شرایط و فرایند انتخاب:

1-داشتن مدرک زبان انگلیسی پیشرفته

2-تجربع عملی و فعالیت مستند در پژوهش و آموزش  توسعه پایدار و پایداری محیط زیست. مقاله- کارعملی- NGO-و...

3- توانایی علمی بالا-

4-رزومه به زبان انگلیسی.

5-معرف و نماینده شایسته  و فعالی برای دانشگاه تهران در اجلاس باشد.

6- تقاضاهای کلیه متقاضیان در دانشکده توسط شورای ویژه بررسی و براساس معیارهای یادشده اولویت بندی میشود و چهارنفر اول برای انتخاب نهایی به WSEN 2015 ارسال میگردد.

7-نتایج نهایی توسط اجلاس به اطلاع دانشجویان برگزیده از طریق ایمیل اعلام خواهد شد. 

8- دانشگاه تهران هیچگونه هزینه ای درخصوص سفر به محل اجلاس WSEN 2015 را تقبل نمیکند و دانشجویان انتخاب شده بایستی خود راسا نسبت به تامین هزینه های سفرشان اقدام نماید.

9- لازم به یادآووریست که هزینه یک هفته اقامت دو دانشجوی انتخاب شده در استرالیا به عهده WSEN میباشد اما هزینه بلیط رفت و برگشت ازتهران به استرالیا و بالعکس با دانشجوی متقاضی میباشد.

واجدین شرایط با مطالعه اطلاعیه ها در فایل پیوست فرمهای ضمیمه را تکمیل و با پرینت به همراه مدارک و مستندات به دفتر مشاور بین الملل دانشکده اتاق 316 تا تاریخ 24 اسفند تحویل دهند.

ضمنا فایل تمامی فرم ها بصورت pdf به ایمیل masnavim@ut.ac.ir  تا تاریخ یاد شده ارسال گردد.

مشاور اموربین الملل دانشکده محیط زیست.

 فرم تقاضا از وبسایت زیر قابل دریافت است: وبسایت اجلاس شبمه جهانی دانشجویی  محیط زیست:

https://docs.google.com/forms/d/1PYxZnf_A1z6M9-2mNlEPhzufkp5DQXDfFiLrlOEIBy8/viewform?c=0&w=1