آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضاء محترم هیأت علمی- نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضاء محترم هیأت علمی- نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند:

مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ از روز شنبه مورخ ۰۳/۲۴ /‏۹۹ لغایت روز شنبه ۰۳/۳۱/‏۹۹‬ ‬ می‌باشد.

**** شایان ذکراست ارزشیابی اجباری می‌باشد.***

عواقب ناشی از عدم ارزشیابی:

عدم امکان رؤیت نمرات و انتخاب واحد نیمسال آتی می‌باشد.