اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون دکتری مرحله دوم (مصاحبه و آزمون کتبی)

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون دکتری مرحله دوم (مصاحبه و آزمون کتبی)


اطلاعیه زمان برگزاری آزمون دکتری مرحله دوم (مصاحبه و آزمون کتبی):

۱ - گروه مهندسی محیط زیست

  • رشته مهندسی سیستم‌های انرژی- گرایش انرژی و محیط زیست روز شنبه مورخ ۱۷ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶
  • رشته مهندسی محیط زیست- گرایش منابع آب روز شنبه مورخ ۱۷ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶
  • رشته مهندسی محیط زیست- گرایش آب و فاضلاب روز یکشنبه مورخ ۱۸ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶
  • رشته مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد روز یکشنبه مورخ ۱۸ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶
  • رشته مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا روز یکشنبه مورخ ۱۸ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶

 

۲ - گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

  • رشته محیط زیست- برنامه ریزی روز شنبه مورخ ۱۷ / ‏ ۰۴/‏۱۳۹۶

شایان ذکر است کلیه داوطلبین گرامی می‌بایست با در دست داشتن تآییدیه ثبت نام الکترونیکی و کلیه مدارک بارگذاری شده (اصل و کپی) رأس ساعت ۸ صبح تاریخ‌های فوق الذکر در دانشکده واقع در خیابان انقلاب- خیابان قدس- نبش کوچه آذین- دانشکده محیط زیست حضور یابند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.