اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه زمان ثبت نام، برنامه درسی، تقویم و شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه زمان ثبت نام، برنامه درسی، تقویم و شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند: 
 
شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 13 بهمن ماه می باشد.
 
 زمان انتخاب واحد : 6 لغایت 11 بهمن ماه
 
****شایان ذکراست دانشجویانی که در موعد مذکور اقدام به انتخاب واحد ننمایند، منصرف از تحصیل محسوب می گردند. ****