آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه صندوق رفاه: تمدید تعدادی از وام های دانشجویی نیمسال اول 95-94 (دانشجویان روزانه)

اطلاعیه صندوق رفاه: تمدید تعدادی از وام های دانشجویی نیمسال اول 95-94 (دانشجویان روزانه)


به استحضار می رساند درخواست وام دانشجویی توسط دانشجویان در سامانه جامع گلستان به شرح ذیل تا تاریخ  94/8/18 امکان پذیر می باشد.

- وام ویژه دکتری روزانه 1 و 2

- ودیعه مسکن متاهلین

- انواع وام های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته ای)

- انواع وام های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

- وام های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی

قابل ذکر است مهلت ثبت تقاضای انواع وام در سیستم فاز 2 صندوق رفاه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 تمدید شده است  و پس از این تاریخ تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.