اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه عدم امکان تغییر کد رشته (تغییر رشته) در مورد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

1393/6/24

قابل توجه پذیرفته شدگان – دانشجویان کارشناسی ارشد( ورودی سال 1393 ):

بر اساس مقررات هرگونه درخواست تغییرکد رشته محل در دانشگاه تهران امکان پذیرنمی باشد . ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان عزیز صرفاً در کدرشته محل قبولی ( بر اساس اعلام در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ) انجام می گردد.

                                                                                                                        معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                                                      اداره کل خدمات آموزشی