آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه مربوط به وام های نیمه متمرکز

اطلاعیه مربوط به وام های نیمه متمرکز


به استحضار می رساند از آذر ماه سال جاری(1395)، امکان ثبت درخواست های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه به مدت 18 روز در سامانه گلستان برای دانشجویان برقرار می باشد. کارشناسان محترم دانشکده ها به مدت 20 روز امکان ثبت درخواست های مذکور در سیستم صندوق رفاه دانشجویان را دارند.