اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه مهم: ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷

اطلاعیه مهم: ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند آخرین فرصت ارزشیابی الکترونیکی اساتید محترمهیأت علمی چهارشنبه ۵ دی می‌باشد.

*** شایان ذکراست ارزشیابی اجباری می‌باشد.***

عواقب ناشی از عدم ارزشیابی:

عدم امکان رؤیت نمرات و انتخاب واحد نیمسال آتی می‌باشد.