اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه مهم: ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷

اطلاعیه مهم: ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند از تاریخ شنبه ۱۷ آذرماه لغایت چهارشنبه ۵ دی ماه بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید محترم هیأت علمی می‌باشد.
****شایان ذکراست ارزشیابی اجباری می‌باشد.***

عواقب ناشی از عدم ارزشیابی:
عدم امکان رؤیت نمرات و انتخاب واحد نیمسال آتی می‌باشد.

لذا خواهشمند است نسبت به انجام به موقع ارزشیابی اقدام فرمائید.