اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه مهم انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

پیرو اطلاعیه‌های قبلی به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷- ۱۳۹۶ از روز شنبه چهارم شهریور تا روز شنبه یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۶ می‌باشد. لذا دانشجویان دارای بدهی شهریه می‌بایست نسبت به تسویه حساب مالی اقدام نمایند و نیز برای دانشجویانی که فاقد تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و یا معافیت تحصیلی) مختص دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه (باشند، سرترم ثبت نام ایجاد نمی‌گردد.

این اطلاعیه به عنوان آخرین اخطار بوده و آموزش دانشکده هیچگونه مسئولیتی در خصوص این دسته از دانشجویان نخواهد داشت.