اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه مهم: تمدید ارزشیابی الکترونیکی اعضاء محترم هیأت علمی نیمسال دوم 98-97

اطلاعیه مهم: تمدید ارزشیابی الکترونیکی اعضاء محترم هیأت علمی نیمسال دوم 98-97


اطلاعیه مهم: تمدید ارزشیابی الکترونیکی اعضاء محترم هیأت علمی نیمسال دوم 98-97

به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند بازه ارزشیابی الکترونیکی اساتید محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ 98/3/11 لغایت روز جمعه مورخ 98/3/24 (یک روز قبل از شروع امتحانات) ‬تمدید خواهد شد.

شایان ذکراست این آخرین فرصت برای ارزشیابی بوده و غیرقابل تمدید می باشد.

عواقب ناشی از عدم ارزشیابی:

 

عدم امکان رؤیت نمرات و انتخاب واحد نیمسال آتی می‌باشد.