اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه مهم: تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷

اطلاعیه مهم: تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی نیمسال اول ۹۸-۹۷


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند آخرین بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترمهیأت علمی از تاریخ 97/10/11 لغایت 97/10/21 می باشد.

*** شایان ذکراست ارزشیابی اجباری است.***

عواقب ناشی از عدم ارزشیابی:

عدم امکان رؤیت نمرات و انتخاب واحد نیمسال آتی خواهد بود.