اطلاعیه مهم: تمدید مهلت انتخاب واحد

اطلاعیه مهم: تمدید مهلت انتخاب واحد


به اطلاع دانشجویانی که به هردلیل دربازه انتخاب واحد موفق به اخذ واحد نگردیده اند می رساند؛ بازه انتخاب واحد از روز شنبه ۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۷ لغایت یکشنبه ۱۸/‏۰۶/‏۱۳۹۷ تمدید گردید. این فرصت به عنوان آخرین فرصت انتخاب واحد می باشد. شایان ذکر است: دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. تأکید می گردد: دانشجویانی که به هردلیل در بازه انتخاب واحد موفق به اخذ واحد نگردیده اند، نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام فرمایند. در غیر این صورت آموزش دانشکده به هیچ عنوان مسئولیتی درقبال دانشجویان فاقد سرترم ثبت نام نخواهد داشت و عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 291 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 30