آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه مهم جهت انجام پایش سلامت دانشجویان محترم ورودی 94-93

اطلاعیه مهم جهت انجام پایش سلامت دانشجویان محترم ورودی 94-93


به اطلاع می رساند:

1. براساس بخشنامه وزارت علوم، حضور تمامی دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94-93 (همه مقاطع) در برنامه پایش سلامت الزامی است.

2. دانشجویان کارنامه سلامت سال تحصیلی 94-93 را تهیه نموده و در روز و ساعت مشخص شده توسط دانشکده به همراه دفترچه بیمه درمانی به باشگاه دانشجویان مراجعه نمایند.

3. با توجه به اینکه یکی از مراحل پایش سلامت، تست قند خون غیرناشتا می‌باشد، دانشجویان محترم قبل از مراجعه ناشتا نباشند.

4. دانشجویان پس از انجام معاینات برگه تأیید نهایی صادر شده از سوی اداره کل بهداشت و درمان که یکی از مدارک اصلی ثبت نام می‌باشد را به دانشکده خود تحویل دهند.

5. دانشجویانی که در معاینات پایش سلامت شرکت ننموده اند، طبق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

6. پایش سلامت دانشجویان پردیس‌های کشاورزی، فارابی، فومن و کیش در محل پردیس انجام خواهد شد.

چدول زمانبندی انجام طرح پایش سلامت

کارنامه سلامت دانشجویان