اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه مهم در خصوص تأیید و تطبیق واحدها توسط اساتید محترم راهنما

اطلاعیه مهم در خصوص تأیید و تطبیق واحدها توسط اساتید محترم راهنما


به اطلاع می‌رساند، با توجه به اجرای فرآیند انتخاب واحد الکترونیک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و نظر به اهمیت بررسی انتخاب واحد دانشجویان و تأیید و تطبیق واحدها توسط اساتید محترم راهنما یا سرپرستان محترم گرایشها، حضور اعضای محترم هیأت علمی (علی الخصوص اساتید راهنما / سرپرستان گرایش) در تاریخ‌های ۶ تا ۱۱ بهمن ماه (بازه انتخاب واحد) و ۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ (بازه حذف و اضافه) ضروری بوده و  می بایست نسبت به بررسی و تأیید/عدم تأیید  انتخاب واحدهای ارسالی در پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش (گلستان)  اقدام فرمایند.

 

راهنمای انتخاب واحد الکترونیک (اساتید)

راهنمای انتخاب واحد الکترونیک (دانشجویان)