آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه مهم: کلید کمدهای دانشجویی

اطلاعیه مهم: کلید کمدهای دانشجویی


به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که کلید کمد دریافت کرده اند میرساند از تاریخ 94/06/24 لغایت 94/07/03 جهت تخلیه کمد و تحویل کلید به امور دانشجویی مهلت دارند. در صورت عدم تخلیه کمد و تحویل کلید کمد تخلیه شده و هیچ مسئولیتی به عهده امور دانشجویی و دانشکده نمی باشد.