آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه وام ویژه دکترا-سه ماهه تابستان 97

اطلاعیه وام ویژه دکترا-سه ماهه تابستان 97


ثبت وام های ویژه دکتری سه ماهه تابستان/تحصیلی

به استحضار می رساند ثبت وام ویژه دکتری-توسعه تعاون (سه ماهه تابستان) و وام تحصیلی برای دکتری از تاریخ 97/5/15 لغایت 97/6/1  در سیستم گلستان فعال می باشد.