اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اطلاعیه پذیرفته شدگان دوره مجازی (ویژه شاغلین)

اطلاعیه پذیرفته شدگان دوره مجازی (ویژه شاغلین)


اطلاعیه پذیرفته شدگان دوره مجازی (ویژه شاغلین)

1393/7/5

ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مناسبت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد مجازی (ویژه شاغلین) دانشکده محیط زیست به استحضارمی رساند:
اطلاعیه ها و دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و حضوری متعاقباٌ درسایت دانشگاه تهران (نشانی:  http://ut.ac.ir  و همچنین سایت دانشکده محیط زیست قرارخواهد گرفت.