اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاع رسانی در خصوص درس انرژی و محیط زیست

به اطلاع میرساند درس اختیاری "انرژی و محیط زیست" با کد درس 04-8202224 برای سه گرایش برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ارائه گردیده است. در صورت تمایل و با هماهنگی مدیر گروه اقدام به اخذ این درس نمایید.