آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاع رسانی در خصوص وام ضروری-بسیارمهم

اطلاع رسانی در خصوص وام ضروری-بسیارمهم


به استحضار می رساند تا اطلاع ثانوی و رفع مشکل سایت گلستان در خصوص وام ضروری نیمسال 932 دانشجویانی که برای بار اول یا بیشتر تقاضای وام ضروری دارند از ردیف 4- تصویر سند هزینه کرد متناسب با رویداد-نیمسال (932) جهت بارگذاری فایل تصویری (مربوط به وام ضروری) استفاده کنند.

خواهشمند است جهت رفع مشکل، مدرک ترم های قبل را به حالت عدم تائید تغییر ندهید. با انجام این عمل بین مدارک سیستم گلستان و سیستم صندوق رفاه مغایرت به  وجود خواهد آمد و متاسفانه وام دانشجو تایید نخواهد شد.