آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

اطلاع رسانی در خصوص کانال رسمی هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاع رسانی در خصوص کانال رسمی هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


جهت دریافت آخرین اخبار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار از کانال زیر استفاده نمایید:

http://telegram.me/techtrade