نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی-گروه طراحی

اعضای هیات علمی-گروه طراحی


 

دکتر حسن دارابی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جغرافیا برنامه ریزی روستایی

تخصص: مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، طراحی محیط و منظر روستایی، تغییرات اقلیم

تلفن داخلی: 3174-6111

پست الکترونیک:  darabih@ut.ac.ir