نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی-گروه طراحی

اعضای هیات علمی-گروه طراحی


 

 

 


دکتر هما ایرانی بهبهانی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: معماری، طراحی محیط

تخصص: معماری، طراحی محیط و منظر

تلفن: 

پست الکترونیکی: hirani@ut.ac.ir

 


دکتر محمد رضا مثنوی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد M.Sc, 1369, معماری, دانشگاه تهران

دکتری, 1378, معماری با گرایش توسعه پایدار شهری, دانشگاه گلاسکو انگلستان

تخصص: معماری، طراحی شهری، طراحی محیط، معماری منظر با رویکرد اکولوژیک و پایداری

تلفن داخلی: 3178-6111

پست الکترونیکی: masnavim@ut.ac.ir

 


دکتر امیر هوشنگ احسانی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: عمران و معماری، سیستم های اطلاعات محیط زیست، انستیتو تکنولوژی رویال (KTH)، استکهلم، سوئد، 2008

تخصص: پردازش داده های ماهواره ای (RS GIS)،  ، اکوتوریسم ، آماده سازی داده ها جهت طراحی-شناسایی  و مستند سازی ساختار و مناظر طبیعی- فرهنگی  با داد ه های ماهواره ای

تلفن داخلی: 3170-6111

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir

 


دکتر حسن دارابی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جغرافیا برنامه ریزی روستایی

تخصص: مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، طراحی محیط و منظر روستایی، تغییرات اقلیم

تلفن داخلی: 

پست الکترونیک:  darabih@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر مرجان مشکور عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط

پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه(CNRS)

رشته تحصیلی: زیست ‌باستان‌شناسی

دکتری: سوربن، پاریس،(2001)

تخصص:باستان جانورشناس

آدرس الکترونیکی: mashkour@mnhn.fr

marjanmashkour1@gmail.com