آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

اعطای بورس یونسکو-دیوار بزرگ چین به دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- منابع آب

اعطای بورس یونسکو-دیوار بزرگ چین به دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- منابع آب


اعطای بورس یونسکو-دیوار بزرگ چین به دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- منابع آب

1393/6/6


بورس یونسکو - دیوار بزرگ چین در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ مانند سال‌های گذشته از طرف کمیسیون ملی یونسکو اطلاع‌رسانی شد و ۲ داوطلب واجد شرایط از طریق این کمیسیون به یونسکو - پاریس معرفی و خوشبختانه هر دو نفر از میان ۲۵ برنده این جایزه، موفق به دریافت این بورس شدند.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، حمید باستانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- منابع آب دانشگاه تهران و فاطمه فیروزی دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان از برندگان بورس یونسکو - دیوار بزرگ چین در سال 2014-2015 هستند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید.