آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

اعلام اسامی متقاضیان شرکت در تیم فوتسال دانشکده محیط زیست

اعلام اسامی متقاضیان شرکت در تیم فوتسال دانشکده محیط زیست


از کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در مسابقات فوتسال دانشگاه درخواست می شود جهت هماهنگی تمرینات به آقایان مجتبی شاکر یاری و سید حسین قمصری با تلفنهای 09362153590  و 09358178851 و یا آقای خیری مسئول امور فرهنگی دانشکده تماس حاصل نمایند.

اسامی متقاضیان شرکت در تیم فوتسال دانشکده محیط زیست:

1-اسماعیل زارعی

2- یوسف کاظم پور

3- مجتبی شاکر یاری

4- فیروز تقی پور

5- امید کوه شکن

6- حسین نظری

7- محمود ذوقی

8- محمد رستگار

9- محمد یاوری

10- مجتبی شکرالهی

11- مهدی صفی

12- سید حسین قمصری

13- سید محمد رضا رضوانیان