اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اعلام تاریخ برگزاری امتحانات کنسل شده

اعلام تاریخ برگزاری امتحانات کنسل شده


به اطلاع میرساند کلیه امتحانات کنسل شده در تاریخ 95/10/21، به روز شنبه مورخ 95/11/02 انتقال داده شد. لازم به ذکر است که ساعت و مکان امتحان دقیقا براساس برنامه اعلام شده قبلی انجام خواهد پذیرفت.