آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

اعلام جدول زمانبندی وام های نیم سال دوم 96 و روش ثبت وام

اعلام جدول زمانبندی وام های نیم سال دوم 96 و روش ثبت وام


 

جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و روش ثبت نام وام در ساماه گلستان:

 

جدول زمانبندی وام و روش ثبت وام (نیمسال دوم 96)