آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اعلام زمان درخواست وام های ضروری عادی، ضروری ویژه و تحصیلی ویژه دکتری

اعلام زمان درخواست وام های ضروری عادی، ضروری ویژه و تحصیلی ویژه دکتری


به اطلاع می رساند، دانشجویان متقاضی انواع وام های ضروری عادی, ضروری ویژه دکتری (ورودی های 95 و ماقبل) و وام تحصیلی ویژه دکتری (سه ماهه بهار) از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/11 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.