نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار

افتخار


1- ترفیع علمی دانشگاه تهران

2- ارتقا جایگاه انتشارات دانشگاه تهران (در حوزه محیط زیست)

3- دریافت و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نشریه

4- تقدیر از اعضا هیئت علمی در جشنواره بین الملل بابت چاپ در نشریه

5- در بین دانشکده ها و پردیس ها دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست دارای رتبه 6 می باشد

6- بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)

7- تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI با فاکتور اثر 1.82 است