نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهای آزاد-امکانات

آموزشهای آزاد-امکانات


  • برخورداری از پشتوانه علمی حدود 50 نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده و همچنین حدود 2000 اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران
  • امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خارج از کشور
  • برخورداری از چندین سایت کامپیوتر مجهز آموزشی
  • برخورداری از کلاس های آموزشی مجازی جهت تولید منابع آموزشی دیداری و شنیداری
  • امکان تولید محتوای الکترونیک و ارایه از طریق اینترنت