آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 266 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27

اخبار دانشکده

انتخاب جناب آقای دکتر حسن دارابی به عنوان مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست

انتخاب جناب آقای دکتر حسن دارابی به عنوان مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست


طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر حسن دارابی به مدت دو سال و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست منصوب گردیدند.