آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-96

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-96


 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام و ضوابط انتخاب دانشجوی نمونه فرم های زیر را مطالعه نمایید.

 

فرم اولیه ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه

راهنما دانشجوی نمونه

برنامه زمانبندی احتمالی اجرای مراحل انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه