آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

انتخاب کتاب جناب آقای دکتر مثنوی دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط بعنوان کتاب سال

با افتخار کتاب  " شناخت و تحلیل سایت" نوشته جیمز آلاگرو و ترجمه مشترک دکتر محمد‌رضا مثنوی و مهندس مهدی فتحی 

در بیست وسومین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی، انتشارات دانشگاه تهران برگزیده شد که بدینوسیله این موفقیت بزرگ را به ایشان تبریک گفته و  توفیق روزافزون برای ایشان در تمامی مراحل زندگی مسئلت داریم.