آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

انتشار کتاب جدید دکتر امیر هوشنگ احسانی

انتشار کتاب جدید دکتر امیر هوشنگ احسانی


امیر هوشنگ احسانی   "گردشگری کاربردی(مفاهیم و مدلها)، 1394، انتشارات دانشگاه تهران "

پیشگفتار

امروزه اکوتوریسم یکی از شاخه‌های مهم گردشگری (توریسم) است که دربرگیرندۀ اصول توسعۀ پایدار، حفظ وحفاظت محیط زیست ومیراث‌های طبیعی و فرهنگی است. رشد و توسعۀ توریسم و اکوتوریسم در دهه‌های اخیر به حدی بوده است که بسیاری از صاحب‌نظران آن را صنعت مسلط سال‌‌های آتی بیان کرده‌اند. کل درآمد حاصل از این صنعت در دنیا بالغ بر هزار میلیارد دلار است که سهم ایران فقط پنج صدم درصد است.  در سال 2013 تعداد کل گردشگران در دنیا 1.087 میلیارد نفر بوده که در مقایسه با سال 2012 پنج درصد رشد داشته است. برای مثال مالزی در رتبه‌بندی سازمان جهانی توریسم در سال 2009 با جذب حدود 24 میلیون توریست رتبه نهم را کسب کرد. در واقع مالزی بعد از چین و ترکیه رتبۀ سوم کشورهای آسیایی در جذب توریست را به خود اختصاص داده است. کشور ایران براساس آمار سازمان جهانی توریسم در سال 1386 از مجموع 903 میلیون توریسم جهانی فقط توانسته بود دو میلیون توریست را جذب کند و در این میان رتبۀ 66 را کسب کرد. در سال 1391 ایران توانست با جذب 3.8 میلیون نفر گردشگر رشد 14.3 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشدهدف از تألیف این کتاب، ضمن بیان مبانی گردشگری و معرفی انواع آن به دانشجویان، ارائۀ یک منبع علمی و جامع دربارۀ گردشگری کاربردی به‌خصوص در مناطق خشک و بیابانی ایران است. با توجه به اهداف ذکرشده این کتاب در دو قسمت مجزا تالیف شده است: بخش ابتدایی که شامل فصل‌های اول تا ششم است به بیان و معرفی مبانی گردشگری پرداخته تا مورد استفاده کلیۀ دانشجویان قرار گیرد و در فصل‌های ششم و هفتم مطالب کاربردی همراه با مدل‌های ارزیابی گردشگری به‌طور عملی ارئه شده است تا دانشجویان سطوح بالاتر نیز از آن استفاده کنند.

این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است:

فصل اول به ارائۀ مفاهیم و تعاریف مرتبط با توریسم و توریست می‌پردازد.

فصل دوم انواع توریسم را معرفی ، ویژگی‌هاو تفاوت‌های آنها را بررسی می‌کند.

فصل سوم وضعیت توریسم را از دیدگاه آمار بررسی و آن را با درامدهای نفتی و غیرنفتی مقایسه می‌کند.

فصل چهارم مفاهیم و تعاریف و ابعاد ژئوتوریسم را ارائه و پراکنش مهم‌ترین جاذبه‌های ژئوتوریسمی ایران را بررسی می‌کند.

فصل پنجم مفاهیم مرتبط با بیابان شامل تعاریف از دیدگاه‌های گوناگون را ارئه و به معرفی ویژگی‌های مهم‌ترین بیابان‌ها و کویرهای ایران و ذکر جاذبه‌های گردشگری آنها می‌پردازد.

فصل ششم ضمن معرفی مهم‌ترین مدل‌های ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری نظیرAHP, SWOT, ANP, Pralong , TCI مثال‌های کاربردی در این زمینه ارائه می‌کند که می تواند در انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد.

فصل هفتم نیز به انواع ظرفیت‌های گردشگری و روش‌های اندازه‌گیری آنها می پردازد.

 

این کتاب می‌تواند بعنوان یک منبع درسی کاربردی در سطوح گوناگون دانشگاهی و در رشته‌های مدیریت گردشگری،  طراحی محیط زیست، جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، اکوتوریسم، منابع طبیعی و محیط زیست مورد استفاده دانشجویان و اساتید محترم قرار گیرد.

 

جهت خرید کتاب به سایت http://press.ut.ac.ir و یا نمایندگیهای فروش  انتشارات دانشگاه مراجعه فرمائید.