آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب آقای دکتر اردستانی به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست

طی حکمی از سوی آقای دکتر نیلی، آقای دکتر مجتبی اردستانی به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :