انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل صالحی عضو محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست به عنوان معاون پژوهشی دانشکده

انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل صالحی عضو محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست به عنوان معاون پژوهشی دانشکده


دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر اسماعیل صالحی عضو محترم گروه محیط زیست را به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب کردند. 

آدرس کوتاه :

آرشیو اخبار

نمایش 1 - 15 از 347 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 24