آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب جناب آقای دکتر بابک امیدوار به سمت معاونت آموزشی دانشکده

انتصاب جناب آقای دکتر بابک امیدوار به سمت معاونت آموزشی دانشکده

1393/1/15

جناب آقای دکتر بابک امیدوار عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست به پیشنهاد ریاست دانشکده و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 3 سال به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب شدند. پیشتر جناب آقای دکتر اسماعیل صالحی طی یک دوره 3 ساله این مسئولیت را برعهده داشتند.

 

آدرس کوتاه :