آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا نبی بیدهندی به سمت مدیریت گروه مهندسی عمران-محیط زیست

انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا نبی بیدهندی به سمت مدیریت گروه مهندسی عمران-محیط زیست

1393/3/24

دکترغلامرضا نبی بیدهندی با پیشنهاد رئیس محترم دانشکده محیط زیست و با توجه به اظهار تمایل اعضای هیات علمی گروه، از جانب ریاست دانشگاه به سمت مدیریت گروه مهندسی عمران- محیط زیست انتخاب شد.

آدرس کوتاه :