آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی به سمت سرپرستی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران شد

1393/3/19

طی حکمی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران شد.

آدرس کوتاه :