آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب خانم دکتر بهنوش امین زاده به سمت معاونت اجرایی و دانشجویی

انتصاب خانم دکتر بهنوش امین زاده به سمت معاونت اجرایی و دانشجویی

1393/5/5

به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده محیط زیست خانم دکتر بهنوش امین زاده گوهرریزی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 3سال به سمت معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :