آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب دکتر بهرام ملک محمدی به سمت مسئول ارتباط با صنعت دانشکده محیط زیست

جناب آقای دکتر بهرام ملک محمدی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست به سمت مسئول ارتباط با صنعت دانشکده منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :