آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انتصاب دکتر مجید بغدادی به ریاست آزمایشگاه نانو دانشکده محیط زیست

جناب آقای دکتر مجید بغدادی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده به ریاست آزمایشگاه نانو منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :