انجام پروژه‌های پژوهشی در قالب اعتبار ویژه (گرنت) بر اساس سند توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری شرکت فولاد مبارکه

انجام پروژه‌های پژوهشی در قالب اعتبار ویژه (گرنت) بر اساس سند توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری شرکت فولاد مبارکه


قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مشمول جهت انجام پروژه‌های پژوهشی در قالب اعتبار ویژه (گرنت) بر اساس سند توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری شرکت فولاد مبارکه" منعقده فیمابین دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فایلهای قرارداد مادر، راهنمای ثبت نام، راهنمای ثبت پروپوزال و فرایند اعطای پژوهانه در مراکز نوآوری دانشگاهی به پیوست تقدیم می گردد. شایان ذکر است ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای قرارداد در بازه‌های زمانی ۳ ماهه موجب امتنان است.

قرارداد مادر

راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت پروپوزال

فرایند اعطای پژوهانه در مراکز نوآوری دانشگاهی


آرشیو اطلاعیه های پژوهشی

نمایش 1 - 15 از 129 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 9