نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن زیستا-تاریخچه

انجمن زیستا-تاریخچه


انتخابات اولین شورای مدیریت انجمن علمی بین رشته­ای دانشکده محیط زیست (زیستا) خرداد ماه 1393 برگزار گردید. در این دوره­ی نام زیستا انتخاب و در میان انجمن­های علمی دانشگاه تهران به ثبت رسید. دور دوم انتخابات شورای مدیریت این انجمن نیز در آبان ماه 1393 برگزار شد و جناب آقای علیرضا ولی خانی، دانشجوی دکتری منابع آب و پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه تهران، به عنوان دبیر انجمن علمی زیستا انتخاب شدند. سایر اعضای اصلی زیستا خانم­ها آرین دخت آذری، آزاده زرع کار، الهام شاهی و سیده الهه مهدویان و اعضای علی البدل نیز خانم آرزو عسکریان و آقای مجتبی شاکریاری می­باشند.