نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن زیستا-فعالیتها

انجمن زیستا-فعالیتها


تا کنون سه سمینار در ماه­های مهر، آبان و آذر 93 با موضوعات نقش دانشجو در تحقق توسعه پایدار، یک لقمه زمین (بررسی اثرات سبک تغذیه بر حفاظت از محیط زیست) و پخش مستند نفسم را نگیرید با محوریت آلودگی پلاستیک­ها در محیط زیست، برگزار گردیده است. رویکرد برگزاری سمینارها مشارکتی بوده و در انتهای هر سمینار به گفتگو با دانشجویان حاضر در جلسه و پاسخ به سوالات آن­ها پرداخته شد.

ارائه دهنده­ی سمینار نخست خانم آزاده زرع کار دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست بودند که علاوه بر صحبت پیرامون عنوان جلسه، تجربه­ها و آموخته­های خود را از شرکت در نشست سالانه­ی WSEN (انجمن محیط زیستی دانشجویان جهان) در آفریقای جنوبی، با سایر دانشجویان به اشتراک گذاشتند. در سمینار دوم آقای بابک توتونچی، دبیر مکتب حرمت حیات به صحبت پیرامون اثرات گوشتخواری و گیاهخواری بر سرنوشت محیط زیست و همچنین حقوق حیوانات پرداختند. سمینار آذر ماه نیز با پخش مستند یکی از دانشجویان سابق دانشکده محیط زیست، خانم مهندس مونا گلچین فر، در ارتباط با آلودگی ناشی از پلاستیک­ها آغاز شد و در ادامه ایشان درباره­ی مستند ساخته شده و موضوع مهم آن به عنوان یکی از معضلات کنونی کشورمان، با دانشجویان سخن گفتند.