آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشکده محیط زیست و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  منعقد گردید.

آدرس کوتاه :